• Smt. Kusum Samant
  • Shri. Krishnanath Nevrekar
  • Shri. Shrinivas Prabhu
  • Shri. Madhu Adelkar
  • Shri. Ravi Deogadkar
  • Shri. Pramod Nigudkar
  • Shri. Jayant Dharmadhikari
  • Shri. Yuvraj Mohite
Main Centre – Keshav Gore Smarak Trust, Aarey Road, Goregaon (W), Mumbai – 400 062. Mobile - 9321091313 E-mail – kgstmtnl@gmail.com
Sub Centre – Keshav Gore Smarak Trust, Kalyan Kendra, Subhash Nagar, Near A-1 Bakery, Teen Dongri, Goregaon (W), Mumbai – 400 090. Tel. (022) 28787386.
© All Rights Reserved 2016