माहितीचा अधिकार मार्गदर्शन केंद्र
 

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकांना अधिकार असल्याचे म्हटले जात असले, तरी सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे लोकशाहीऐवजी नोकरशाही प्रबळ झाल्याचे दिसते. आपल्यासाठीच झालेल्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती नागरिकांना मिळावी, यासाठी लोकचळवळीच्या रेटयाने झालेल्या माहितीचा अधिकार या कायद्याचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळावा, या उद्देशाने हे केंद्र २००६ साली सुरू करण्यात आले.

केंद्राची वेळ दर शनिवार सकाळी १० ते १२ आहे.

प्रमुख केंद्र – केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, स्मृति, आरे रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई – ४०० ०६२. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७२४१२३ फॅक्स – २८७२४१२३ - २८७९०८९१ इमेल – kgstmtnl@gmail.com
उपकेंद्र - केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, कल्याण केंद्र, सुभाष नगर, ए वन बेकरीजवळ, तीन डोंगरी (प.), मुंबई – ४०० ०९०. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७८७३८६
 
© सर्व अधिकार राखिव २०१६