आरोग्य केंद्र

ग्रंथालय

अभ्यासिका
बालवाडया
ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र
कायदेविषयक मोफत सल्ला केंद्र
माहितीचा अधिकार मार्गदर्शन केंद्र
प्रा. सुहास गोळे भाषा शिक्षण केंद्र
कुटुंब सुधार व बालविकास कार्यक्रम
आर्थिक उत्पन्न विकास कार्यक्रम
डॉ. य.दि.फडके प्रगत संशोधन केंद्र आणि माधव साठे डाक्युमेंटेशन सेंटर
विविध कार्यक्रम
स्वाधार
बाबुराव (प.बा.) सामंत संघर्ष पुरस्कार
इंटरऍक्टिव्ह सेंटर फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस इन साऊथ एशिया
प्रमुख केंद्र – केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, स्मृति, आरे रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई – ४०० ०६२. मोबाईल - ९३२१० ९१३१३ इमेल – kgstmtnl@gmail.com
उपकेंद्र - केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, कल्याण केंद्र, सुभाष नगर, ए वन बेकरीजवळ, तीन डोंगरी (प.), मुंबई – ४०० ०९०. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७८७३८६
 
© सर्व अधिकार राखिव २०१६