- विविध उपक्रम
स्वाधार
 

स्वाधार या महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणा-या संस्थेचे कार्य १९८३ पासून ट्रस्टच्या इमारतीमध्ये सुरू आहे. या संस्थेला केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डाची मान्यता आहे. कोटुंबिक सल्ला केंद्र हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे.

वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ११.३० ते सायं. ६.३०
शनिवार सकाळी ११ ते दुपारी २

   
   
प्रमुख केंद्र – केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, स्मृति, आरे रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई – ४०० ०६२. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७२४१२३ फॅक्स – २८७२४१२३ - २८७९०८९१ इमेल – kgstmtnl@gmail.com
उपकेंद्र - केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, कल्याण केंद्र, सुभाष नगर, ए वन बेकरीजवळ, तीन डोंगरी (प.), मुंबई – ४०० ०९०. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७८७३८६
 
© सर्व अधिकार राखिव २०१६